Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu SKY-Opiston opiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja mentoreille. Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön vinkkejä työpaikkaohjaamiseen ja mahdollisuuden verkostoitua muiden työpaikkaohjaajien kanssa. Koulutuksessa käytetään osallistavaa pedagogiikkaa, jolloin jokaisen osallistujan tarpeet tulevat näkyviin ja saadaan monenlaisia näkökulmia käsiteltäviin asioihin Työpaikkaohjaajakoulutus toteutetaan verkossa.

Aiheena mm:
– Työssäoppiminen ammatillisessa koulutuksessa
– Tutkinnon perusteet työssäoppimisen perustana
– Työpaikan ja työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät työssäoppimisessa
– Työssäoppimista edistävät oppimisnäkemykset
– Työssäoppimisen ohjaamisen ja arvioinnin perusteet
– Ammattiosaamisen näytöt
– Toimiva ohjaus- ja arviointikeskustelu työssäoppijan kanssa

 

Aika ja paikka

Moodle verkko-oppimisympäristö.
Osallistuminen omalta koneelta, oman aikataulun mukaan.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Lisätietoja: 

kurssit@skyo.fi