Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Laatutyö SKY-Opistossa

SKY-Opistossa järjestetään kauneudenhoito- ja hyvinvointialan koulutusta työvaltaisesti ja työelämälähtöisesti. Korkean tason ylläpitämiseksi ja edistämiseksi seuraamme ja kehitämme koulutuksen laatua jatkuvasti mm. asiakas- ja opiskelijapalautteiden, sekä itsearvointien perusteella.

Korkealaatuinen koulutus tarkoittaa parempaa vaikuttavuutta. Tavoitteemme on, että valmistuvat opiskelijat omaavat vahvat ammatilliset tiedot ja taidot, sekä vahvan ammatti-identiteetin, työllistyvät hyvin ja pääsevät jatko-opintoihin.

SKY-Opisto on oppimisympäristönä turvallinen, inspiroiva ja viihtyisä, pedagogiikka tukee työelämälähtöisyyttä ja hyödyntää erilaisia oppimismaisemia. Toimintaamme liittyy vahvasti yrittäjyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja hyvinvoinnin tukeminen. Yhteistyömme työelämän ja monipuolisten oppilaitos- ja järjestöverkostojen kanssa takaa, että opiskelu on käytännönläheistä ja tuottaa työelämätaitoisia ammattilaisia.

 

SKY-Opiston prosessikartta

Prosessikartta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääkaupunkiseudun laatuverkosto

SKY-Opisto kuuluu pääkaupunkiseudun alueelliseen laatuverkostoon. Yhdessä eteenpäin -verkosto mahdollistaa laadun ja arvioinnin vertailtavuuden jatkuvan parantamisen. Yhteistyö perustuu uudistavaan laatustrategiseen ajatteluun.

Lue lisää:  Yhdessä eteenpäin

 

Laadun itsearviointi 2015

Keväällä 2015 SKY-Opistossa toteutettiin laadun itsearviointi, jonka seurauksena ohjeistuksia ja toimintatapoja päivitettiin ja laadittiin uusia prosessikuvauksia.

Itsearviointi aloitettiin toteuttamalla yhdessä pääkaupunkiseudun arviointiverkoston kanssa yhteinen kysely opiskelijoille heihin liittyvien asioiden arviointi. Selvityksessä saatiin tietoa paitsi oman oppilaitoksen tilasta, myös hyvää vertailudataa vertaisoppilaitoksista. Itsearviointiin osallistui koko henkilöstö ja tukipalveluiden edustajat, SKY-Opiston johtokunta/hallitus, työelämän edustajia sekä oppilaskunta.

Kriteerikohdissa oli koko arviointiskaala (puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt) käytössä. Suurin osa SKY-Opiston arvioinneista sijoittui tasolle alkava kehittyvä.

Laadun itsearvioinnin tulokset: Laadun itsearviointi 2015

Laatutyö SKY-Opistossa jatkuu, itsearvioinnin tulosten pohjalta on tehty kehittämissuunnitelma, jota toteutetaan syksystä 2015 eteenpäin.

 

Lisätietoja

Vt. rehtori
Anna-Liisa Halsas-Lehto
anna-liisa.halsas-lehto(at)skyo.fi
p. 040 563 8042