Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

SKY-Opiston historia

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston juuret ovat Suomen ensimmäisessä, Margit Grönroosin vuonna 1933 perustamassa kosmetologikoulussa: Académie Scientifique de Beauté:ssa, jonka nimi myöhemmin muuttui Suomen Kosmetologiakatemiaksi. Koulutus kesti aluksi kuusi kuukautta, mutta muuttui 11 kuukautta kestäväksi vuonna 1948. Margit Grönroos luovutti koulunsa vuonna 1959 Suomen Kosmetologien Yhdistykselle. Vuonna 1960 valtioneuvosto hyväksyi koulun virallisen perustamisen ja sen ottamisen valtionavun piiriin. Samalla koulun nimeksi vahvistettiin Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto.

Vuonna 1965 koulutus muuttui kahden lukuvuoden mittaiseksi. Pohjakoulutusvaatimuksena oli keskikoulun suorittaminen. Keskiasteen koulu-uudistuksen myötä kauneudenhoitoalan koulutus muuttui kolmivuotiseksi peruskoulun jälkeiseksi koulutukseksi. Nykyisin kauneudenhoitoalan perustutkinnon opinnot ovat 180 osaamispisteen laajuiset kestäen peruskoulupohjaisena noin kolme vuotta.

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto toimi aluksi ainoana alan oppilaitoksena valtionosuusjärjestelmän piirissä. Valvotuksi kosmetologikoulukseksi sen rinnalle alettiin perustaa vuodesta 1965 lähtien kaksivuotisia kosmetologin opintolinjoja eri puolille Suomea kuntien ja valtion omistamiin ammattioppilaitoksiin.

Suomen Kosmetologien Yhdistys toimi koulutuksen järjestäjänä aina 31.7.2007 saakka. Opetusministeriö siirsi anomuksesta koulutuksen järjestämisluvat Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiölle, joka on toiminut koulutuksen järjestäjänä siitä lähtien. Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavassa tai valmistavassa koulutuksessa on järjestämisluvan mukaan 130 opiskelijaa. Sen lisäksi säätiö järjestää ammatillista lisäkoulutusta, kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammatillisia lyhytkursseja.

Oppilaitos toimi aluksi Helsingin keskustassa Aleksanterinkatu 19:ssä, josta se siirtyi osoitteeseen Yrjönkatu 17. Sieltä palattiin Aleksanterinkadulle, numero 15:een. Ensimmäiset varsinaiset oppilaitostilat, joita päästiin itse suunnittelemaan, saatiin 1980-luvulla, kun oppilaitos muutti Vantaalle Karsikkokujalle. Siellä viihdyttiin aina vuoteen 2002 saakka, jolloin muutettiin Helsinkiin Etelä-Haagaan Pajuniityntielle. Opisto sijaitsi ensin noin 10 vuotta Pajuniityntie 3:ssa ja syksystä 2014 alkaen SKY-Opisto on toiminut Pajuniityntie 11:sta samassa rakennuksessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa.

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston historiaan liittyy monta merkittävää henkilöä, joiden mittava ja edistyksellinen työpanos on vaikuttanut oppilaitoksen ja koko alan kehitykseen. Ensimmäisenä on mainittava koulutuksen käynnistänyt Margit Grönroos, joka aloitti koulutuksen, perusti Suomen Kosmetologien Yhdistyksen ja toimi sen puheenjohtajana sekä alan menestyksekkäänä yrittäjänä vuosikymmenten ajan. Toinen merkittävä henkilö on alamme ensimmäinen opetusneuvos, oppilaitoksen pitkäaikainen rehtori Una Nuotio, joka on edelleen pidetty luennoitsija niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin estradeilla. Hän on ansioitunut myös alan hakuteoksen sekä lukuisten lehtiartikkelien kirjoittajana ja asiantuntijana.

Kolmas merkkihenkilö oli Opiston pitkäaikainen opettaja Helena Hihnavaara, jonka opetus- ja ohjaustaito sai monen opiskelijan kädet notkistumaan kauneudenhoidon ja hieronnan koukeroihin usean sukupolven ajan. Neljäs merkkihenkilö oli Helena Haglund (Sinisalo), joka toimi ensimmäisenä “johtajaopettajana” ja vaikutti voimakkaasti Suomen Kosmetologien Yhdistyksessä. Viimeisin merkkihenkilö on pitkäaikainen rehtori Marja-Liisa Nevalainen. Hän on ollut monella tavalla merkittävä kehittäjä niin SKY-Opistolle, kuin koko kauneudenhoitoalallekin. Hänen aikanaan  SKY-Opiston opiskelijamäärä kasvoi voimakkaasti, kehitettiin sekä täydennyskoulutusta että useita kauneudenhoitoalan opetussuunnitelmia ja perustettiin SKY-Opiston Säätiö.

Myös SKY-Opiston pitkäaikaiset opettajat, Ritva Stubb, Heidi Nyström, Maija Soinio ja Tuula Väliaho ovat omalta osaltaan vaikuttaneet merkittävästi kauneudenhoitoalan kehittämiseen ja ammatilliseen osaamiseen.