Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

SKY-Opiston hallinto

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto on säätiöpohjainen kauneudenhoitoalan ammatillinen oppilaitos. Koulutuksen järjestäjänä toimii Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö, joka sai koulutuksenjärjestämisluvan 1.8.2007. Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää kauneudenhoitoalan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehitystä tukemalla alan aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä yhteiskuntasuhteiden vaalimista.

Säätiötä edustaa ja sen toiminnasta huolehtii viisijäseninen Säätiön hallitus. SKY-Opiston toimielimet ovat Säätiön hallituksen muodostama johtokunta ja SKY-Opiston henkilökunnasta valittava johtoryhmä.

 

Omistaja/koulutuksen järjestäjä

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö

Johtokunta 1.1.2017 alkaen:

Arja Korkala, puheenjohtaja

Marjo Petäjä, varapuheenjohtaja

Anna-Mari Hakulinen

Ulla Nuutinen

Taina Raivio

Ansu Malinen, varajäsen

Pia Tuomi, varajäsen

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen kokousten esittelijänä sekä sihteerinä toimii vt. rehtori Anna-Liisa Halsas-Lehto.

Johtokunnan tehtävät:

 • seurata oppilaitoksessa edustettuna olevan alan kehitystä
 • hyväksyä oppilaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • päättää oppilaitoksen työjärjestyksestä, opetusryhmien muodostamisen perusteista ja opettajien työnjaosta johtoryhmän esityksestä
 • käsitellä opiskelijoiden ratkaisuasiat, oppilaskunnan säännöt ja muut koulua koskevat asiakirjat
 • tehdä esityksiä oppilaitoksen toimintaan liittyen
 • huolehtia kaikista niistä tehtävistä, jotka koulutuksen järjestäjä sille määrää
 • päättää lukuvuoden työpäivistä

Johtoryhmä 1.8.2016 alkaen:

Anna-Liisa Halsas-Lehto, puheenjohtaja

Kirsi Alenius

Marjo Väisänen

Eija Liuska

Johtoryhmän tehtävät:

 • toimia rehtorin apuna opiston käytännön toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä
 • valmistella opistoa koskevat asiat johtokunnan päätettäväksi
 • toimia opettaja- ja oppilaskunnan sekä muun henkilöstön foorumina, jonne he voivat tehdä esityksiä
 • päättää henkilöstön koulutuksen järjestämisen ja koulutukseen osallistumisen perusteista
 • päättää työtoiminnan maksuperusteista sekä opiskelijoilta perittävien maksujen maksuperusteista