Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi!

Työkyky-passi

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota pitää huolta omasta hyvinvoinnista sekä opiskelun aikana että myöhemmin työelämässä.

Opiskelija suorittaa työkykypassin viidellä osa-alueella ammatillisen peruskoulutuksen aikana. Suoritukset arvioidaan kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden mukaisesti. Opiskelija kerää suoritusmerkintöjä ammatillisen koulutuksen sellaisista jaksoista, joissa käsitellään työkykypassin osa-alueisiin liittyviä asioita, sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnasta. Suoritusmerkintöjä antavat esimerkiksi opettajat, työpaikkaohjaajat ja harrastustoimintaa ohjaavat henkilöt. Passin suorittaneet saavat tutkintotodistukseen merkinnän ”Opiskelija on lisäksi suorittanut ammattiosaajan työkykypassin”.

Työkykypassi koostuu viidestä osiosta, joiden laajuus on yhteensä 9 osaamispistettä:

1. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta (2 osp), josta saa passiin suorituksia esimerkiksi

 • oppilaitoksen ulkoilu-, turvallisuus- ja hyvinvointipäiviltä
 • liikunnan opintojaksoilta
 • omalla ajalla liikkumalla (tee ennakkosuunnitelma, jonka opettaja hyväksyy)

2. Terveysosaaminen (2 osp), josta saa passiin suorituksia esimerkiksi

 • terveystiedon opintojaksolla
 • ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia-opintojaksolla
 • ensiapukurssilla
 • aiheeseen liittyvillä harrastuksilla (tee ennakkosuunnitelma, jonka opettaja hyväksyy)
 • kurssit vapaa-ajalla, kuten irti tupakasta, terveellinen ravinto, laihdutus, kehon hallinta yms.

3. Ammatin työkykyvalmiudet (2 osp), josta saa passiin suorituksia esimerkiksi

 • hygienia, työkyky- ja turvallisuus, kestävä kehitys opintojaksolla
 • sähköturvallisuuden opinnoilla
 • taitaja-kilpailuihin osallistumalla
 • taukojumpan, ammattikuntopiirin tai teemapäivien suunnittelulla ja toteutuksella (tee ennakkosuunnitelma, jonka opettaja hyväksyy)

4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (1 osp), josta saa passiin suorituksia esimerkiksi

 • ihonhoidon ohjauksen opintojaksolla
 • taide ja kulttuuri opintojaksolla
 • kulttuuri- ja liikuntakerho-toiminnalla
 • harrastus- tai vapaa-ajantoiminnalla
 • vapaaehtoistoiminnalla
 • ohjaus- ja valmennustoiminnalla
 • oppilaskunta- ja tutor-toiminnalla

5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (2 osp), josta saa passiin suorituksia esimerkiksi

 • valinnaisilla tai vapaasti valittavilla opintojaksoilla, työssäoppimisjaksoilla tai harrastustoiminnalla
 • tekemällä lisäsuorituksen jostakin työkykypassin osa-alueesta
 • hankkimalla lisää tietoa ja taitoa työkyvystä tai osallistumalla toimintaan, joka parantaa entisestään työkykyä

Lisätietoja työkykypassista ja hyvinvoinnista löytyy SAKU ry:n,  Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton verkkosivuilta.

SAKU(sin)_NETTI_250px

 

AmmattiKuntoonAmmatiKuntoon

Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi!

Ammattikuntoon.fi -palvelu motivoi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan. Palvelu on maksuton ja toimii mobiilina verkossa.

Luo oma tili täällä