Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Opiskelu

Hyvä SKY-Opiston opiskelija!

SKY-Opisto kouluttaa työelämään viiden tähden ammattilaisia, asiantuntijoita ja kauneudenhoitoalan osaajia. Oppilaitos tarjoaa nykyaikaista ja jatkuvasti kehittyvää kolutusta kosmetologien ja kosmetiikkaneuvojien sekä erikoiskosmetologien ammattitaidon laadun edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Opistolla on perinteisesti kiinteät yhteydet työelämään; tämä takaa Sinulle ajantasaisen koulutuksen ja mahdollisuuden saavuttaa työelämässä tarvittavat valmiudet.

Näiltä sivuilta löydät tietoa opintoihisi liittyen.

 

Linkit SKYO-Wilmaan ja Moodleen:

wilma100x100_asiakkaalle                              preview-moodle-logo

 

 

 Lukuvuoden 2016 – 2017 koulupäivät:

Kevätlukukausi: maanantai 2.1. – torstai 1.6.2017
Talviloma: vko 8, ma 20.2.2017 – su 26.2.2017

Keväällä on yksi lauantaikoulupäivä, 11.2.2017

 

Lukuvuoden 2017 – 2018 koulupäivät:

Syyslukukausi: keskiviikko 9.8.2017 – perjantai 22.12.2017

Syysloma: vko 42, ma 16.10.2017 – su 22.10.2017
Joululoma: la 23.12.2017 – ke 3.1.2018

Kevätlukukausi: torstai 4.1.2018 – perjantai 1.6.2018

Talviloma: vko 8, ma 19.2.2018 – su 25.2.2018

vapaapäivä 11.5.2018 

 

 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opintojasi. Laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin yhdessä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan liitetään myös ammattiosaamisen näyttösuunnitelma (ei aikuisopiskelijat). HOPS laaditaan opintojen alussa ja sitä täydennetään ja tarkennetaan opintojen edetessä. HOPSin avulla rakennat oman opintopolkusi, pohdit omia tavoitteitasi, urasuunnitelmiasi sekä opiskelutaitojasi.

 

Oppiminen

SKY-Opistossa oppiminen edellyttää, että jokainen opiskelija sitoutuu tekemään sekä ottamaan vastaan hoitoja. Opiskelijan oppimisen ja asiakkaan hoitamisen edellytys on tiedostaa miltä hoito tuntuu. Tämä edellyttää omakohtaista hoitojen kokemista. Hoitojen vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä muuta kuin terveydellisten syiden takia (edellyttää lääkärintodistusta).

Opiskelijan tulee harjoitella hoidon tekemistä sekä hoidon vastaanottamista ennen kuin hän voi tehdä kyseistä hoitoa asiakkaalle. Oppiminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista. Ammattitaidon oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edellyttää opintojen suorittamista tietyssä järjestyksessä.

 

Osaamisen tunnustaminen (hyväksilukeminen)

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Tällä opintojen hyväksilukemisella on tarkoitus välttää opintojen päällekkäisyyttä ja mahdollisesti lyhentää opiskeluaikaa. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata tutkinnon ammatillisia, yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja. Siirryttäessä tutkinnosta toiseen tai lukiosta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hyväksiluetaan vähintään ammattitaitoa täydentävät ja muut valinnaiset tutkinnon osat.

Opintoja hyväksiluetaan vain opiskelijan pyynnöstä erillisellä hakemuksella, joka on tehtävä riittävän ajoissa ennen mainittujen opintojen tai osaamiskokonaisuuden alkamista. Hakemuksen liitteenä on oltava todistus korvaavista opinnoista. Hyväksilukeminen edellyttää, että suoritetut opinnot on arvioitu numeerisesti. Jos arvosana puuttuu aiemmista opinnoista, nämä opintojaksot on suoritettava osana perustutkintoa tai opiskelijan on osoitettava osaamisen vastaavuus. Päätöksen hyväksiluvusta tekee rehtori. Hyväksiluku merkitään opiskelijan opintokorttiin. HOPSiin eli henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisältyy suunnitelma osaamisen tunnustamisesta (hyväksiluvuista), osaamisalan valinnasta, sekä myöhemmin, ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa tehtävä ammattiosaamisen näyttösuunnitelma. Nämä suunnitelmat tarkennetaan HOPS-keskusteluissa ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Mikäli opiskelijalla on johonkin opintojaksoon tai sen osaan liittyvää aikaisempaa osaamista (mikä ei kuitenkaan riitä hyväksilukuun), voi opintojakson opettaja pyynnöstä ottaa sen huomioon esimerkiksi vapauttamalla opiskelija osasta lähiopetustunteja. Opintojaksoon liittyvät suoritukset, kokeet tai muut tehtävät on opiskelijan kuitenkin tehtävä arvioinnin saamiseksi.

 

SKY-Opiston kirjastopalvelut

SKY-Opiston kirjastopalvelut ovat Haaga-Helian kirjastossa. Pääset sinne Valopihalle vievien portaiden alapäästä kääntymällä oikealle. Kirjastossa voi käydä lukemassa ja lainaamassa alan kirjallisuutta ja palveluita on paljon myös verkossa. Verkossa voit mm. tehdä tiedonhakuja ja lukea kauneudenhoitoalan verkkolehtiä. Tätä linkkiä klikkaamalla pääset palveluun: http://libguides.haaga-helia.fi/skyo

 

Kadonnut todistus

Jos tutkintotodistus tai täydennyskoulutustodistus on kadonnut, SKY-Opistolta voi tilata virallisen kaksoiskappaleen. Todistuksen kaksoiskappaleella tarkoitetaan kadonneen tai turmeltuneen tutkintotodistuksen tai muun koulutustodistuksen tilalle annettavaa todistusta. Kaksoiskappaleen voi pyytää opintotoimistosta opintosihteeriltä. Kaksoiskappale maksaa 25,00 € ja sen toimittaminen kestää noin kaksi viikkoa.