Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Yhdessä takuuseen – koulutustakuun varmistaminen Uudellamaalla

Hankeaika: 1/2015 – 4/2017

Rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ESR-hanke

Koordinaattori: Uudenmaan liitto

Hankekumppanit: Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö (SKY-Opisto), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Haaga Instituutti-säätiö (Haaga-Perho), Helmi Liiketalousopisto Oy, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (Helsingin diakoniaopisto), Helsinki Business College Oy (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto), Hyria koulutus Oy, Invalidiliitto ry (Validia Ammattiopisto), Invalidisäätiö (Keskuspuiston ammattiopisto), Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Amisto, Edupoli), Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. (Kanneljärven Opisto), Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (Mercuria), Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda), Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä (Luksia), Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry (Helsingin Maalariammattikoulu), Oy Porvoo International College Ab (Point College), Pop & Jazz Konservatorion Säätiö (Pop & Jazz Konservatorio), Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö (Seurakuntaopisto), Vantaan kaupunki (Vantaan ammattiopisto Varia)

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet:

Hanke selkeyttää ja yhtenäistää koulutustakuun toteuttamisen käytäntöjä ja luo koulutuksen järjestäjille uuden toimintamallin koulutustakuun toteuttamiseen ja ilman toisen asteen opiskelupaikkaa olevien nuorten ohjaamiseen Uudellamaalla. Toimintamalli sisältää toimeenpanosuunnitelman ja aikataulun. Koulutuksen järjestäjien yhteinen, alueellinen toimintamalli koulutustakuun toteuttamiseen tehostaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ja sitä kautta koulutustakuun toteuttamista, jonka seurauksena peruskoulun päättäneiden nuorten koulutukseen pääsy helpottuu ja koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö tiivistyy.

Hankkeessa kartoitetaan koulutuksen järjestäjien yhteistyömallit nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanssa. Lisäksi selvitetään miten koulutuksen järjestäjät seuraavat ja arvioivat koulutustakuun toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehdään kuvaus seurannan laadullisista mittareista. Mittarit liittyvät perus- ja toisen asteen nivelvaiheeseen ja niillä kuvataan mm. koulutukseen tulevia ja ulos jääviä nuoria. Seurannassa kiinnitetään huomiota myös koulutukseen pääsevien ja ulos jäävien opiskelijoiden sukupuolijakaumaan ja aliedustettuihin ryhmiin, kuten vammaisiin ja maahanmuuttajiin. Selvityksen perusteella saadaan kokonaiskuva koulutustakuuta toteuttavista ja jo toteutetuista toimenpiteistä Uudellamaalla sekä niiden seurannasta.

 

Tästä pääset hankkeen internet-sivuille:

Yhdessä takuuseen

 

Hankkeessa julkaistut nuorten opiskelijoiden tarinat löydät täältä

Nuorten tarinat