Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Yhdessä eteenpäin

 – laatustrategian toimeenpanon tuki

Yhdessä eteenpäin-laatuhankkeessa on vuoden 2013 aikana luotu ja vuonna 2014 edelleen kehitetty malli, jolla alueellinen laatuverkosto (Stadin aikuisopisto, Helsingin Diakoniaopisto, Validia Ammattiopisto, Seurakuntaopisto ja Keskuspuiston ammattiopisto) edistävät toimivaa laadunhallintaa ja arviointia. 2015 verkostoon (Yhdessä eteenpäin 3) liittyivät koko Stadin ammattiopisto, Lahden diakonian instituutti sekä Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto. Verkostotyön strategia ja toimintamalli laajennetaan koko verkostoon. Vuoden 2016 alusta verkostoon liittyi mukaan Oulun Diakoniaopisto.

Laatustrategian toimeenpanon tuki jatkuu vuonna Yhdessä eteenpäin 4 -hankkeena

Hankeaika: 1/ 2015 – 12/2016

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinaattori: Helsingin Diakoniaopisto (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö)

Kumppanit: SKY-Opisto, Keskuspuiston ammattiopisto (Invalidisäätiö), Seurakuntaopisto (Kirkkopalvelut ry), Validia, Järvenpään koulutuskeskus, Lahden diakonian instituutti sekä Oulun Diakoniaopisto.

Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on varmistaa uudistuvien opetussuunnitelmien ja uusien työvaltaisten koulutuksien laadunhallintaa. Lisäksi SKY-Opiston omat tavoitteet liittyvät toimintatapojen kuvaamiseen ja tulosten arviointiin.

 Print

 

Hankeverkoston kotisivut:

Yhdessä eteenpäin