Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

VAAPO – vaihtoehtoisia ammatillisia polkuja

 

Hankeaika: 6/2013 – 12/2014

Rahoittaja: Opetushallitus, Ammattikoulutus, laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet

Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kumppanit: SKY-Opisto, Harjun oppimiskeskus, Salon seudun ammattiopisto

 

Hankkeen tavoitteet: VAAPO-verkoston tavoitteena oli kehittää ja pilotoida verkostossa vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Integroimalla erilaisia tutkinnon suorittamisen malleja (työpajamainen oppiminen, oppilaitoksessa oppiminen, työpaikalla oppiminen ja oppisopimusväylän mahdollistaminen) saadaan aikaiseksi entistä yksilöllisempiä tapoja saavuttaa vaadittava ammattitaito.

Verkoston toimijat jakoivat ja yhteiskehittivät laajennettua työssäoppimista. Levitys ja mentorointitoiminta on sekä alueellista että kansallisessa verkostossa tapahtuvaa. Verkostomainen yhteistyö edistää tehokkaasti kokeiluhankkeissa kehitettyjen pedagogisten toimintamallien käyttöönottoa. Työelämäpainotteisen polun tavoitteita ovat myös oppimisympäristöjen monipuolistuminen, työelämäosaamisen lisääminen, opiskelijoiden sitouttaminen oman oppimispolkunsa suunnitteluun, työllistymisen tukeminen ja tekemällä oppivien opiskelijoiden tukeminen. Myös uudistuneeseen työpaikkaohjaajakoulutukseen tullaan kehittämään materiaalia ja työelämään jalkautuvia toteutustapoja.

 

Print