Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Perhosvaikutus – Hyvinvointia tuottava työ

 

Hankeaika: 1/2015 – 5/2016

Rahoittaja: Tekes, Liideri-ohjelma

Hankekumppanit: Profound Talent Search, PragmatiQ Oy, Tunnepalikat, Saku ry. ja Amke ry.

Perhosvaikutus on Tekesin Liideri-ohjelman projekti, jolla kehitetään Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ammatillisen koulutuksen murrostilanteessa.

Perhosvaikutus-projektissa luodaan ja kehitetään innovatiivinen liiketoiminnan kehittämisen toimintamalli, joka tukee työelämän muutosta rakennemuutoksen keskellä. Mallilla tuetaan työyhteisön hyvinvointia osallistamalla koko työyhteisö osaksi muutosprosessia esim. tiimityöskentelypajoissa. Malli paitsi rakennetaan myös pilotoidaan pienessä organisaatiossa, jossa kuitenkin organisaatioiden yleiset muutosprosessin kriittiset pisteet tulevat esiin. Tämän jälkeen se on monistettavissa tai muunneltavissa myös isompiin oppilaitoksiin tai mihin tahansa organisaatioon, mille tahansa toimialalle.

 

Tekesin sivuille:

Tekesin Liideri-ohjelma

Perhosvaikutus