Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke

Hankeaika: 1 – 12/2015

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Hankekumppanit: SKY-Opisto, Etelä-Savon koulutus Oy, Helmi Liiketalousopisto, Helsinki Business College Oy, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä, LAPPIA, Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto, Oulunseudun koulutuskuntayhtymä, Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö

Hankkeen tavoitteet:

Ammatillisen koulutusviennin toiminta- ja kumppanuusmalleja ja niiden vaatimia rakenteita ei ole toistaiseksi selvitetty. Ammatillisen koulutuksen viennillä on kuitenkin potentiaalia monipuolistaa oppilaitosten nykyistä toimintaa sekä laajentaa rahoituspohjaa, kunhan esteet, mahdollisuudet ja tarvittavat uudet prosessit reunaehtoineen saadaan selvitettyä, analysoitua ja sovittua uusista käytännöistä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja kartoittaa ammatillisen koulutusviennin toiminta- ja kumppanuusmalleja ja niiden vaatimia rakenteita sekä toisaalta koota yhteen tieto nykyisestä tarjonnasta, mallintaen uusia skaalautuvia toimintamuotoja ja toimijoita ja rooleja. Selvitys tehdään laajan verkoston kanssa siten, että koko ammatillisen koulutuksen kenttää kuullaan prosessissa, alueelliset painotukset sekä eri toimialojen näkökulmat huomioiden. Tuloksena on kattava kuvaus ammatillisen koulutusviennin toimijoista, malleista, mahdollisista kumppanuuksista sekä uudenlaisen toiminnan vaatimista laatu- ja toteutusprosesseista.

Hankkeessa tullaan myös analysoimaan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja juridisia tekijöitä, jotka liittyvät vieraassa kulttuuri- ja liiketoimintaympäristössä toimimiseen. On keskeistä etteivät koulutusviennin toimintamuodot heikennä koulutuksen järjestäjien kykyä tuottaa laadukasta ammatillista koulutusta kotimaassa. Hankkeessa laaditaan ehdotus toimintasuunnitelmaksi ammatillisen koulutuksen viennin vauhdittamiseksi.

Keskeisessä asemassa hankkeessa on läpinäkyvä työskentely, jatkuva ja ajantasainen tiedottaminen koko ammatilliselle kentälle. Hankkeen tavoitteena on luoda kattava kuva toimintamalleista ja niiden vaatimista resursseista ja osaamisesta. Hankkeessa mallinnetaan joustavia, eri tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja, joita voidaan toteuttaa kohdemaissa suomalaisen ja/tai monikansallisen verkoston osaamisen voimin. Onnistuessaan ammatillisen koulutuksen vienti on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja liiketoiminnallisesti kannattavaa, tuottaen lisäarvoa ja parantaen koulutuksen laatua sekä Suomessa että kohdemaissa.

 Print

 

Hankkeen loppuraportti

Ammatillisella koulutuksella on vientiä

Koulutusvientihankkeen kotisivut:

Ammatillinen koulutusvienti