Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

Keskeyttäneet kouluun (KEKO)

– Keskeyttäneiden rekrytointi ja sitouttaminen projektioppimisella toteutettuun opintopolkuun

 

Hankeaika: 2/2016 – 5/2018

Rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ESR

Koordinaattori: Helsinki Business College Oy

Kumppanit: Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö/SKY-Opisto, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Oy ja Oy Porvoo International College Ab

Hankkeen tavoitteet: 

Hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisten opintojen keskeyttäneiden ja keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden takaisinsaamiseksi ja sitouttamiseksi ammatillisiin perusopintoihin. Hankkeella on vaikutuksia myös ammatillisten perusopiskelijoiden oppimisprosesseihin ja opintojen suorittamismahdollisuuksiin.