Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto

DUUNI OYJ – TYÖ OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KESKIÖSSÄ

 

Hankeaika: 6/2015– 12/2016

Rahoittaja: Opetushallitus

Duuni Oyj: Työ oppimisen ja ohjauksen keskiössä Duuni Oyj –hanke kohdistui liiketalouden sekä hyvinvointi-, matkailu- ja ravintola-alojen osaamisperusteisen työelämävaltaisen oppimisen kehittämiseen.

Hankkeessa luotiin opiskelijoiden yksilöllisempiä ja joustavampia opiskelupolkuja. Hankkeen yleisinä tavoitteena oli edistää 1.8.2015 voimaan tulleiden perustutkinnon perusteiden toimeenpanoa osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden näkökulmasta.

Osaamisperusteisuus tarkoittaa sitä, että oppimistulokset ovat määritelty osaamisena perustaksi oppimiselle, opettamisella ja opiskelijan arvioinnille. Koulutuksen järjestäjien tehtävänä on edistää opinnoissa osaamisperusteisuutta, yksilöllisyyttä ja joustavuutta.

Opiskelijoille rakennettiin osaamisperusteinen, työssäoppimispainotteinen ja yksilöllisesti joustavampi opiskelupolku, joka vahvistaa opiskelijoiden oppimistuloksia. Työ pohjautuu uusiin perustutkinnon perusteisiin, jotka ovat tulleet voimaan 1.8.2015. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Yksilöllisiä ja joustavia oppimispolkuja muodostui opiskellessa uudenlaisissa sähköisissä oppimisympäristöissä.

Hankkeessa rakennettiin toimijoiden kesken pedagogisia malleja, joiden avulla opiskelijat täydensivät omaa tutkintoaan toisen toimialan koulutustarjonnasta. SKY-Opistolla toteutettiin 5 osp laajuinen kokonaisuus “Ulkoinen olemus asiakaspalvelussa”, jonka suoritti 16 Perho Liiketalousopiston opiskelijaa.

Opiskelijat oppivat ammatista suurimman osan työpaikoilla. Opiskelijoiden ammatillisessa oppimisessa on tärkeää, että opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaustaitoja kehitetään suuntaan, joka edistää työpaikoilla oppimista.

Toteutuksiin voi tutustua hankkeen verkkosivujen kautta.

http://teenytjotain.fi/duuni-oyj-hanke/

Hanke toteutettiin 2015 – 2016 Toimijat: Helmi Liiketalousopisto, SKY-Opisto ja Ravintolakoulu Perho

Valmentajaopettajavalmennuksen blogi

ValmentajaOpettajaDuuniOYJ

 
 
 
 

 

Print